Centralni registar je dana 30.05.2024. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti - trezorski zapisi, emitenta Republika Srpska – Ministarstvo finansija, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
 107000132538115       
Vrsta hartije
trezorski zapisi
Lokalna oznaka hartije
RS24-T05
Broj hartija
2.581
Nominalna vrijednost hartije
10.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
25.810.000,00 KM
Redni broj emisije
osamdesetosma emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
29.11.2024. godine
ISIN kod
BA10RS24T057
CFI kod
DYZTXR