Postupak prinudne naplate 10.anuiteta obveznice lokalne oznake DISV-O-A emitenta Drvna industrija Šipovo doo Šipovo,  pokrenut je dana 29.05.2024.godine zbog neplaćanja u roku.