Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
RGBZ-O-A
Broj kupona/anuiteta
25
Naziv emitenta
Opština Rogatica
Datum dospijeća
15.5.2024
Datum obračuna
15.5.2024
Rok plaćanja račun CR
27.5.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
35.952,15
Kamata
7.047,15
Ukupno
42.999,30
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti
u roku
Datum isplate vlasnicima
29.5.2024