Postupak prinudne naplate 25.anuiteta obveznice lokalne oznake RGBZ-O-A. emitenta Opština Rogatica završen je izvršenjem u cijelosti.