Postupak prinudne naplate 24.anuiteta obveznice lokalne oznake RGBZ-O-A emitenta Opština Rogatica pokrenut je dana 28.05.2024.godine zbog neplaćanja u roku.