Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
MDPF-O-I
Broj kupona/anuiteta
2
Naziv emitenta
MKD Pro Fin doo Istočno Sarajevo
Datum dospijeća
29.5.2024
Datum obračuna
29.5.2024
Rok plaćanja račun CR
31.5.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
66.280,65
Kamata
16.150,84
Ukupno
82.431,49