Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice MDPF-O-H
Broj kupona/anuiteta 5
Naziv emitenta MKD Pro Fin doo Istočno Sarajevo
Datum dospijeća 27.5.2024
Datum obračuna 27.5.2024
Rok plaćanja račun CR 29.5.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica 42.047,70
Kamata 9.277,51
Ukupno 51.325,21
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti u roku
Datum isplate vlasnicima 28.5.2024