Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
MDPF-O-G
Broj kupona/anuiteta
6
Naziv emitenta
MKD Pro Fin doo Istočno Sarajevo
Datum dospijeća
3.4.2024
Datum obračuna
3.4.2024
Rok plaćanja račun CR
5.3.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
51.285,48
Kamata
10.926,90
Ukupno
62.212,38