Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice INLG-O-B
Broj kupona/anuiteta 12
Naziv emitenta Interlignum doo Teslić
Datum dospijeća 3.4.2024
Datum obračuna 3.4.2024
Rok plaćanja račun CR 11.4.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica 30.282,23
Kamata 8.383,37
Ukupno 38.665,60