Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
TRRF-O-D
Broj kupona/anuiteta
2
Naziv emitenta
MKD TAURUS DOO BANJA LUKA
Datum dospijeća
29.3.2024
Datum obračuna
29.3.2024
Rok plaćanja račun CR
8.4.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
133.731,52
Kamata
28.290,55
Ukupno
162.022,07
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti
u roku
Datum isplate vlasnicima
2.4.2024