Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
OSSK-O-A
Broj kupona/anuiteta
48
Naziv emitenta
Opština Šekovići
Datum dospijeća
23.3.2024
Datum obračuna
25.3.2024
Rok plaćanja račun CR
4.4.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
5.971,76
Kamata
3.428,00
Ukupno
9.399,76
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti
u roku
Datum isplate vlasnicima
1.4.2024