Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
KMSR-O-A
Broj kupona/anuiteta
54
Naziv emitenta
KP Komunalac ad Srbac
Datum dospijeća
1.4.2024
Datum obračuna
1.4.2024
Rok plaćanja račun CR
10.4.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
2.541,30
Kamata
1.459,68
Ukupno
4.000,98