Centralni registar je izvršio djelimičnu isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
INLG-O-B
Broj kupona/anuiteta
7
Naziv emitenta
Interlignum doo Teslić
Datum dospijeća
3.11.2023
Datum obračuna
3.11.2023
Rok plaćanja račun CR
8.11.2023
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
29.536,40
Kamata
9.129,21
Ukupno
9.129,21
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti   
kašnjenje
Datum djelimične uplate
20.11.2023
Iznos djelimične uplate
17.721,84
Datum djelimične isplate vlasnicima
20.11.2023