Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice   
TRRF-O-C
Broj kupona/anuiteta
18
Naziv emitenta
MKD Taurus doo Banja Luka
Datum dospijeća
20.11.2023
Datum obračuna
20.11.2023
Rok plaćanja račun CR
23.11.2023
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
8.925,94
Kamata
1.627,20
Ukupno
10.553,14