Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice    MKPR-O-B
Broj kupona/anuiteta 27
Naziv emitenta MKD Privrednik doo Bijeljina
Datum dospijeća 18.11.2023
Datum obračuna 20.11.2023
Rok plaćanja račun CR 22.11.2023
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica 43.698,58
Kamata 2.617,06
Ukupno 46.315,64