Centralni registar je dana 19.09.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 25. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MKPR-O-B.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 46.315,67 KM od čega je 43.193,23 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 3.122,44 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 18.09.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 25. anuiteta.