Centralni registar je 19.09.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA SRBAC, izvršio obračun za 23. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake OSOD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 71.871,80 KM po osnovu glavnice i 42.470,78 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva dana. Danom uplate vrijednosti kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate kupona prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.