Centralni registar je dana 18.09.2023.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP VODOVOD AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 59. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake VDVS-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi  9.272,25 KM po osnovu glavnice i  3.985,94 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 15.09.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP Vodovod ad Srbac izvršio uplatu vrijednosti 59. anuiteta.