Centralni registar je dana 18.09.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA, izvršio obračun za 25. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake MKPR-O-B.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 43.193,23 KM po osnovu glavnice i 3.122,44 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog kupona od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva radna dana. Danom uplate vrijednosti kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate kupona prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.