Centralni registar je dana 26.05.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 23. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MDPF-O-A. Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 50.138,16 KM od čega je 45.684,49 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 4.453,67 KM  po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 25.05.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO izvršio uplatu vrijednosti 23. anuiteta.