Centralni registar je dana 25.05.2023.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra, emitenta JKP KOMVOD AD Brod i jemca OPŠTINA BROD, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 31. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KPKV-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 13.258,20 KM od čega je 9.119,32 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 4.138,88 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 25.05.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je jemac izvršio dobrovoljno ispunjenje emitentove obaveze uplatom vrijednosti 31. anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.