Centralni registar je dana 16.03.2023.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP VODOVOD AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 53. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake VDVS-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi  9.043,80 KM po osnovu glavnice i  4.214,40 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 15.03.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP Vodovod ad Srbac izvršio uplatu vrijednosti 53. anuiteta.