Centralni registar je dana 15.03.2023.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 51. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 30.000,00 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 14.03.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Toplana ad Prijedor izvršio uplatu vrijednosti 51. anuiteta.