Centralni registar je dana 15.03.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta JKP KOMVOD AD BROD, izvršio obračun za 29. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake KPKV-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 13.258,20 KM od čega je 9.043,80 KM po osnovu glavnice, a 4.214,40 KM po osnovu kamate.U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je 7 dana od dana dospijeća. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.