Centralni registar je dana 15.03.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP VODOVOD AD Srbac, izvršio obračun za 53. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake VDVS-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 9.043,80 po osnovu glavnice i 4.214,40 KM  po osnovu kamate.U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je sedam radnih dana od dana dospijeća, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane Centralnog registra. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.