Centralni registar je dana 15.03.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 10. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MDPF-O-C.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 42.008,97 KM od čega je KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 6.504,52 KM  po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 14.03.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO izvršio uplatu vrijednosti 10. anuiteta.