Centralni registar je dana 14.03.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA BILEĆA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 6. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OPBC-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 15.050,00 KM po osnovu kamate.