Postupak prinudne naplate 6. anuiteta obveznice lokalne oznake OPBC-O-A emitenta Opština Bileća, pokrenut dana 08.03.2023. godine, završen je izvršenjem u cijelosti.