Centralni registar je dana 13.03.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 16. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MDPF-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 55.991,22 KM od čega je 49.124,28 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 6.866,94 KM  po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 10.03.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 16. anuiteta.