Centralni registar je dana 10.03.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 4. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MDPF-O-D.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 49.769,93 KM od čega je 40.520,30 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 9.249,63 KM  po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 09.03.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 4. anuiteta.