Centralni registar je dana 01.02.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština MODRIČA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 12. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSMR-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 120.669,05 KM od čega je 91.730,24 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a  28.938,81 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 31.01.2023 godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština MODRIČA izvršio uplatu vrijednosti 12. anuiteta.