Centralni registar je dana 01.02.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD CREDIS AD BANJA LUKA, izvršio obračun za 1. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake CRRF-O-H.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 200.000,00 KM po osnovu glavnice i 36.000,00 KM po osnovu kamate.U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog kupona od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je četiri radna dana. Danom uplate vrijednosti kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate kupona prema vlasnicima obveznica.Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.