Centralni registar je dana 31.01.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 32. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MKPR-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 40.140,19 KM od čega je 38.989,64 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 1.150,55 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 30.01.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 32. anuiteta.