Centralni registar je dana 31.01.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 5. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O08.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 25.000.000,00 po osnovu glavnice i 750.000,00 KM po osnovu kamate.Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.