Centralni registar je dana 30.01.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština šekovići, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 34. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSSK-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi  5.693,30 KM po osnovu glavnice i 3.706,46 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 27.01.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent OpStina šekovići izvršio uplatu vrijednosti 34. anuiteta.