Centralni registar je dana 30.01.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 3. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RSDS-O-I.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.029.091,60  KM po osnovu glavnice i 102.909,16 KM po osnovu kamate.Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 7 dana od dana dospijeća anuiteta.