Centralni registar je dana 30.01.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 1. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RSDS-O-J.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 566.684,90  KM po osnovu glavnice i 70.835,86 KM po osnovu kamate.Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 7 dana od dana dospijeća anuiteta.