Centralni registar je dana 25.01.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA BILEĆA, izvršio obračun za 5. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake OPBC-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 15.050,00 KM po osnovu kamate.U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je 10 dana od dana dospijeća. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.