Centralni registar je dana 24.11.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA , izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 16. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake ATFR-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 16.875,00 KM KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 23.11.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA izvršio uplatu vrijednosti 16. anuiteta.