Centralni registar je dana 22.11.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 15. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MKPR-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 46.315,65 KM od čega je 40.752,59 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 5.563,06 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 21.11.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 15. anuiteta.