Centralni registar je dana 22.11.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD TAURUS doo izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 6. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake TRRF-O-C.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 10.553,15 KM od čega je 8.365,67 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 2.187,48 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 21.11.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD TAURUS DOO izvršio uplatu vrijednosti 6. anuiteta.