Centralni registar je dana 22.09.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 60. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,58 KM od čega je 67.407,52 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a  33.434,06 KM  po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 22.09.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština Kozarska Dubica izvršio uplatu vrijednosti 60. anuiteta.