Centralni registar je dana 21.09.2022. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti - trezorski zapisi, emitenta Republika Srpska – Ministarstvo finansija, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta 107000132538115       
Vrsta hartije trezorski zapisi
Lokalna oznaka hartije RS22-T05
Broj hartija 4.800
Nominalna vrijednost hartije 10.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 48.000.000,00 KM
Redni broj emisije sedamdesetdruga emisija
Tip emisije primarna emisija
Rok dospijeća 20.12.2022. godine
ISIN kod BA10RS22T051
CFI kod DYZTXR