Centralni registar je dana 21.09.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD TAURUS doo izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 4. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake TRRF-O-C.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 10.553,15 KM od čega je 8.275,76 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 2.277,39 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 20.09.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD TAURUS DOO izvršio uplatu vrijednosti 4. anuiteta.