Centralni registar je dana 28.07.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Prvo penzionersko mikrokreditno društvo doo Banja Luka,izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 36. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake PPMK-O-F.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 34.884,70 KM od čega je 32.871,35 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 2.013,35 KM  po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 28.07.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Prvo penzionersko mikrokreditno društvo doo Banja Luka izvršio uplatu vrijednosti 36. anuiteta.