Centralni registar je dana 28.07.2022.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra, emitenta JKP KOMVOD AD Brod i jemca OPŠTINA BROD, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 21. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KPKV-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 13.258,19 KM od čega je 8.747,91 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 4.510,28 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 28.07.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je jemac izvršio dobrovoljno ispunjenje emitentove obaveze uplatom vrijednosti 19. anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.