Centralni registar je dana 11.05.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 6. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MDPF-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 55.991,19 KM od čega je 46.156,94 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 9.834,25 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 11.05.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 6. anuiteta.