Centralni registar je dana 10.05.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština FOČA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 20. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSFC-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 13.841,40 KM po osnovu glavnice i 4.095,67 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 10.05.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština FOČA izvršio uplatu vrijednosti 20. anuiteta.