INTESA SAN PAOLO BANKA DD BOSNA I HERCEGOVINA isključena je iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Rješenje o isključenju iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti doneseno je 06.07.2012. godine.