Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dobio je saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova platnog agenta u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza emitenta po osnovu dospijeća emisije kratkoročnih dužničkih hartija od vrijednosti. Procedure kojima se definiše navedeni postupak nalaze se u rubrici "O nama / Regulativa / Podzakonski akti".